logo   banner    
      meny    
      meny    
  :: Dans        
 

: Dans

 
Kva skjer?

Heile kalenderen

 
kart
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

 
     
 

Dans

   Det er Ikkje berre Det norske språket i tale og skrift som Har prega lagsfolka. Folkemusikken, folkeviseleiken og folkesongane Har fylgd mållaget heilt frå starten, og enda meir då Laget skifta namn.  Det er og heilt i trå med føremålsparagrafen. Leik og sang Har Vore Faste innslag 

Leiken

Til det organiserte folkedansarbeidet høyrde songdansen, og det Var Hulda Garborg som tok til MED DETTE. Klara Semb førde arbeidet vidare.  Det er ho som har arbeidd ned turdansen i Noreg. Tiår reiste ho Dalen rundt, skreiv opp dansar og lærde dei frå SEG att. Klara Semb Var Oslo - jente og dansa jeg Hulda Garborg synd leikarring, og dei samarbeidde mykje. Klara Semb hadde leikskeid kring i Landet, og fleir gonger i Haugesund. Laget Starta OPP MED leikarring Kring 1930 og har vart heile tida sidan med vekslande medlemstal.

Mållaget sin leikarring har vore mykje BRUKT På festar og festlege samanhengar, også i offisielle hove. I samband MED byjubileet i 1954 Var ringen godt synleg, Med brurefylgje og hesteskyss, kjøgemeister og spelemann. Åra etter  DETTE Var butikken leikarår, og nye kom med. Det var tilskipingar desse ARA, MED Folkedans og leikarring. Dansarane Var med på fleire utferder, og hadde og faste framsyningar på Hotell Saga, og Restaurant Bellevue om sommaren.

Også i 60 - ara hadde leik - og folkedansarbeidet framleis vnd i segla,  Leikarringen Var EiT eige lag Innan mållaget, og økonomien Var skiftande alt etter medlemstalet. Hovudlaget løyvde kvart år ein sum til leikarringen.

I samband Med leik og dans i mållaget MÅ vi nemna Astrid Hansen. Ho Har arbeidd for leiken og dansen Sidan Midten På 1950 - Talet, og saman med mannen, Trygve Hansen Har dei Lagt ned EiT stort arbeid for dansen. Trygve spelte og fele, og var MED i leiken Spelemannslag. Astrid Vart heidersmedlem i Laget, - heidra for innsatsen for leik- og dansearbeidet.

I dei gode åra var det og barneleikarring i LAGET, og det Var nok Astrid Hansen, saman MED broren, Åge Svendsen som drog barneleikarringen i gang, og heldt med vekslande hell fram til rundt år 2000 Det Vart etter kvart vanskar med born som ville leika, såfor tida Har vi Ikkje barneleikarring.  I Staden Har vi Fatt folkemusikkskule, og det här Vore vellukka.

Astrid og Trygve Hansen gjekk Begge bort i 2007.

Dess ER MED I dansenemnda i 2019:

Leiar        Vigdis Horsfjord ,    tlf 910 49 687 

                 Lene Merete Lønning     Tlf 41208076