logo   banner    
      meny    
      meny    
  :: Musikk        
 

: Song og musikk i HMU.

 
Kva skjer?

Heile kalenderen

 
kart
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

 
     
 

Musikknemnda i HMU.

Ved sida av leiken og dansen har det opp gjennom åra vor bade kor og ulike musikkaktivitetar i laget .. Alt i 1914 vart det første songlaget skipa, MED lærar Nils Aarøy som leiar. Han var og organist. Han Har skrive  festsongar, nokre av dei er samla i ei bok "På heimleg Grunn". Han skreiv og fleire kantatar, m.a. kantate til Haugesund 50 års jubileum. Koret vart Ikkje sa gammalt, det låg for Det meste nede etter 1. Verdskrigen, Det Vart teke Opp att i 1922 og heldt på  nokre år, menn interessa var ikkje stor . Det Vart og GJORT EiT Forsøk i 1990, Menn Det varde Ikkje .

Leiken Spelemannslag

I 1979 starta ein OPP med visegruppe, og i 1984 Starta Leikarringen det første Spelemannslaget i Haugesund. Rundt 1990 hadde ein og svingklubb. I 1984 Tok Kjell Egil Knutsen initiativ til å få i gang ei Folkemusikkgruppe,  slik vart Leiken Spelemannslag skipa, Ei tid hadde ein og toradargruppe. Musikarane reiste pA kurs, kjøpte inn lydutstyr, og Har spela tildansar i distriktet, Dei har og vore og spelt jeg kappeikar. Leiken blirog BRUKT til søndagssdansar påKvalatun, og i 2000 spelte dei på Norleik i Stavanger. Det Var ei stor stemne med folkedansarar og musikarar Frå heile Norden.

Folkemusikkskulen

Haugesund Mållag og Ungdomslag Starta i 1994 Opp MED Folkemusikkskule for barn og Ungdom. Ideen Til dette kom på ein idedugnad i Skånevik i 1993, og Barnenemnda med Kjell Egil Knutsen i brodden arbeidde med en skule frå hausten 1994 Det var hardingfelespelarar med Siri Dyvik som ville vera med. Ein søkte Norsk Musikkråd om stønad og fekk 20000 kroner.  Det har vore stas å vera MED I Folkemusikkskulen, for elevane fekk høve til å reisa på kurs både til Suldal og andré stader. Elevane har hatt programinnslag på nange samkomer. Dei eldste elevane SLO SEG saman til ei gruppe med namnet Stryk, og har vore med på mange konsertar og framsyningar. Dei har vore med på landskappleien og oppnådd gud plassering. Folkemusikkskulen har og vore MED på Kulturnatt i Haugesund dei SISTE Ara.

For EiT par år sidan slo dessse gruppene segsaman og danna Haugesund Spelemannslag og melde seg inn i Landslaget for Spelemenn med omlag 35 elevar.