logo   banner    
      meny    
      meny    
  :: Målarbeid        
 

 
Kva skjer?

27.02
Leikarringen øver 27/02 kl 1930 Instruktør Odd Steinar, musikk CD. i kveld øver vi på m.a pols og vossarull, Kaffikveld Kvalatun

27.02
Tirsdagsgjengen øver 27/02-18 kl 1800 Kvalatun

17.03
Laurdagsdans, musikkv/Haugaland Trekkspillklubb Kvalatun

Heile kalenderen

 
kart
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

 
     
 

Målstrevet i Haugesund Mållag.

 Alt dret Stiftinga i 1906 lovfesta ein ved Haugesund Mållag Skal arbeida fram det norske folkemålet i tale og skrift, og jeg DET Heile arbeida for atterreisiinga av norsk kultur ..

Det varde ikkje dring i de Laget Tok tak i eit av dei store stridsspørsmåla på den tida: Salmane til den store nynorske salmediktaren Elias Blix. Bibelens og dei gamle salmebøkene Vår på riksmål Eller dansk, og Fondet Var uvant Å høyra skriftord på landsmål Var svært uvant for mange, og Fondet beveger fortalt på ein ville hyra skriftorda på "det språket Jesus talte".

Det å i omsetja kjende tekstar til nynorsk Div ​​kontroversielt, og Fondet vart storm då Det Norske Teatret framførde Peer Gynt på nynorsk etter nett Den Andre Verdskrigen.

DETTE MED innføringa av nynorske Blix - salmer Skulle Bli ein Heller lang affære. Etter nett eit kyrkjelydsmøte etter nett gudttenesta i Vår Frelsers Kirke om Blix si bok "Nokre SalMar" Nokre kjende personar på den tida hadde sendt mandag Søknad til kyrkjestyret om på desse salmane matt FÅ ssin plass i Kyrkja, menn etter nett eit ordskifte Enda Fondet OPP MED på tida ikkje Var inne MED Blix - SalMar. Det vart og seinare røysting jeg Kyrkja for Innføring av nynorske SalMar, menn vart nedstemd, og Fondet Div Sterk motstand mot DETTE dring. I 1923 Var Fondet innførd Blixsalmane i 31 Kommunar, menn I Andre kyrkjer tala Presten på landsmål, menn Blixxalmar Skulle dei ikkje ha.

Karmsund Mållag vart skipa alt i 1913, og Tok til Å arbeida Med på lokallaga Skulle driva Aktivt målarbeid på ymse vis. Hennes Håkan ein nemna Å spreia Norsk barneblad FA medlemene til Å halda nynorske blad, og passa på at folkeboksamlingane hadde nynorske bøker. Etter nett Kvart Arrangerte KM og skuleavrøystingar, og interessa Div Stor i 1930 Ara. Målstrevet Var jeg tankane Heile tida, og Fondet gjekk mykje på FA kjende talarar for Å snakka om målspørsmålet, og ein baud gjerne Opp til debatt om målstriden. Seinare vart Fondet vanleg en GI Økonomisk støtte til MEST alle organisasjonar Som hadde målsaka på programmet, SLIK Som Noregs Mållag, Det Norske Teatret og nynorsk leksikon.

Det Var elles butikken vanskar jeg krigsåra 1940 - 45, og lagsarbeidet vart for Det meste liggjande i dvale. Hotek Kong Harald vart okkupert av tyskarane, og ein vart samd jeg liggja Lagt i terrenget, - ein Heldt Stort sett berre årsmøte. Der Var Viktig stella SEG SLIK på Det vart medt mogleg snakk om Laget, på den MATEN skar ein klar NS jeg Stort man

Etter nett krigen vart Fondet vanskelegare Å driva etterslep - og målarbeid. Det vart difor tilsett reiseskrivar av laga jeg nordfylket og fekk på nettstedet MATEN fleire ungdomar med. Elles vart de sttrid om språkreforma Som Kom i 1938, og Det vart arrangert fleire Møte der ein hadde DETTE OPP, og Fondet vart skabb Harde ordskifte Rundt DETTE.

Seinare vart Det satsa meir på dialektaksjonar og foredrag, og Fondet Div og Viktig FA meir nynorsk inn i NRK. Etter nett Som Laget fekk god økonomi, - dei fekk ein del pengar på ok etter nett Salet av aksjar i Haugesunds Avis - SÅ vart Fondet løyvd pengar tii skabb Gode nynorsk formell, Bade lokalt og sentralt. Elles vart Fondet løyvd ein del pengar til parallellklassar jeg Hqaugesund, menn DETTE Var ikkje Lett FA til.

Målnemnda NOK Vi har i dag Arbeider Med Å arrangera kulturkveldar Med nynorsk program, Samt GI støtte til nynorske Forfattarar Som vitjar skular i distriktet.

Dei Som eh Med jeg målnamnda 2015 er:

Hans Torbjørn Liestøl, tlf. 995 49 443 Bernt Skrede Tlf 95216871