logo   banner    
      meny    
      meny    
  :: Målarbeid        
 

 
Kva skjer?

Heile kalenderen

 
kart
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

 
     
 

Målstrevet i Haugesund Mållag.

 Alt ved stiftinga i 1906 lovfesta ein at Haugesund Mållag skal arbeida fram det norske folkemålet i tale og skrift, og i DET Heile arbeida for atterreisiinga av norsk kultur ..

Det varde ikkje lenge før laget tok tak i eit av dei store stridsspørsmåla på den tida: Salmane til den store nynorske salmediktaren Elias Blix. Bibelen og dei gamle salmebøkene var på riksmål eller dansk, og  å høyra skriftord på landsmål var svært uvant for mange, og folk ville hyra skriftorda på "det språket Jesus talte".

Det å i omsetja kjende tekstar til nynorsk var ​​kontroversielt, og det vart storm då Det Norske Teatret framførde Peer Gynt på nynorsk etter Den Andre Verdskrigen.

DETTE MED innføringa av nynorske Blix - salmer skulle bli ein heller lang affære. Etter eit kyrkjelydsmøte etter gudttenesta i Vår Frelsers Kirke om Blix si bok "Nokre SalMar". Nokre kjende personar på den tida hadde sendt søknad til kyrkjestyret om at desse salmane måtte fÅ sin plass i Kyrkja, men etter eit ordskifte enda eint OPP MED at tida ikkje Var inne MED "Blix - SalMar". Det vart og seinare røysting i Kyrkja for Innføring av nynorske salmar, men vart nedstemd, og Fondet fekk sterk motstand mot DETTE . I 1923 fekk Fondet innførd Blixsalmane i 31 Kommunar, men i andre kyrkjer tala Presten på landsmål, men blixxalmar skulle dei ikkje ha.

Karmsund Mållag vart skipa alt i 1913, og tok til å arbeida med at lokallaga skulle driva aktivt målarbeid på ymse vis. m.a kan ein nemna å spreia Norsk barneblad og få medlemene til å halda nynorske blad, og passa på at folkeboksamlingane hadde nynorske bøker. Etter kvart arrangerte KM og skuleavrøystingar, og interessa var stor i 1930 åra. Målstrevet Var i tankane heile tida, ein arbeidde mykje med å få kjende talarar til å snakka om målspørsmålet, og ein baud gjerne opp til debatt om målstriden. Seinare vart det vanleg å gi økonomisk støtte til MEST alle organisasjonar som hadde målsaka på programmet, slik som Noregs Mållag, Det Norske Teatret og nynorsk leksikon.

Det vart elles vanskar ikrigsåra 1940 - 45, og lagsarbeidet vart for Det meste liggjande i dvale. Hotel Kong Harald vart okkupert av tyskarane, og ein vart samd om å liggja lågt i terrenget, - ein heldt stort sett berre årsmøte. Der var viktig stella seg slik at det vart mest mogleg SNAKK om laget, på den måten skar ein klar stort sett klar NS.

Etter nett krigen vart det vanskelegare Å driva etterslep - og målarbeid. Det vart difor tilsett reiseskrivar av laga inordfylket og fekk på denne MATEN fleire ungdomar med. Elles vart det strid om språkreforma som kom i 1938, og det vart arrangert fleire møte der ein tok DETTE OPP, og det vart harde ordskifte rundt dette.

Seinare vart Det satsa meir på dialektaksjonar og foredrag,  og det er og viktig å få meir nynorsk inn i NRK. Etter som Llget fekk god økonomi, - dei fekk ein del pengar på bok etter  salet av aksjar i Haugesunds Avis, - sÅ kunne fondet løyva pengar tii gode nynorske formål, bade lokalt og sentralt. Elles har fondet løyvd ein del pengar til parallellklassar i Haugesund, men dette var ikkje lett å få til.

Målnemnda vi har i dag arbeider med å arrangera kulturkveldar gjerne med nynorsk program, samt gi støtte til nynorske forfattarar som vitjar skular i distriktet. Teaterturar er og noko ein prøver å få til,

Dei som er med imålnamnda 2018 er:

Hans Torbjørn Liestøl, tlf. 995 49 443, og Ingebirg Anna Svendby Tlf 41106253, og Torunn Alnes  tlf 90564719