logo   banner    
      meny    
      meny    
  :: Bunad/Husflid        
 

: Bunad/Husflid
: Utleigeprisar Herrebunad

 
Kva skjer?

Heile kalenderen

 
kart
 
Logg inn - webMedlem

Brukarnamn:

Passord

 
     
 

Bunad /Husflid

Ein viktig del av arbeidet i laget er å skaffa bunader til leikarane i Laget. DETTE vart nemnt alt  i 1. styremøte i leikarringen  1930. Elles vart det opplyst Ved hovudlaget ikkje KUNNE GI støtte til Fondet. Då gjekk Fondet ut med oppmoding om at dei som hadde høve til det måtte få seg bunader til 17. mai.save.jpg 197x300

Spørsmålet om bunader Var framme fleire gonger, men kurs i bunadsaum kom opp i dei seinare åra. Dei som hadde råd skaffa seg bunader sjølve. Nå kjøpte og laget inn bunader som dei selde til medlemer på avbetaling eller til utleige. Mannsbunaden vart gjerne laga i fleire variasjonar, - Det Var INGEN direkte kopiert mannsbunad. Dette ville bunadnemnda i Rogaland Ungdomslag gjera noko med, og arbeidet tok til 1981 i samarbeid nED Bunad - og folkedraktrådet. Grunnlaget for arbeidet var ei raud jakke frå 1820.Ho vart funne i Suldal, og var på Stavanger Museum. Det er nettstedet bunaden som i dag beveger laga på Kursa i Haugesund Mållag og Ungdomslag: Raud vadmålstrøye, sydd for hånd og kanta med mørkeblått. Grøn vest kanta med raudt, og svart bukse med raude kantar.

Det var stort då Kari Storesund frå HMU fekk papir på at ho vart utdanna instruktør for Den Nye mannsbunaden frå Rogaland. Det er elles krav til dei sim Skal halda kurs: Dei må teikna monster, laga modellar av bunaden og laga prøvelappar. Bunad og husflidnemnda Har laga fleire bunader bade til eige og utleige. Dette tok seg særleg opp då laget fekk eige hus i 1990.

                                                                Her er Anne Sofie og Audun Emil Fatland                                                                                                        i sine vakre bumder.

Dei Som er i bunadnemnda i 2019 er:

Leiar :  Wenche Lindvik, , tlf 95172501

Vigdis Horsfjord,  tlf  91649687